Sảnh Ocen 2

29/06/2019
Dịch vụ

 

Công Suất Phục Vụ

TÊN SẢNH Ăn Không Gala Gala, Event bàn Tròn Gala, Event bàn Dài Lớp Học ATAS MH LED Sân Khấu
KINGS 800 pax 700 pax 500 pax 1500 pax ----- ----- -----
QUEEN 500 pax 450 pax 300 pax 800 pax ----- ----- -----
OCEN 1 200 pax 180 pax 180 pax ----- ----- ----- -----
OCEN 2 320 pax 300 pax 300 pax ----- ----- ----- -----
NHÀ CỔ 60 pax ----- 60 pax ----- ----- ----- -----
KARAOKE 40 pax  ----- 40 pax ----- ----- ----- -----

 

Bài viết liên quan

Nhà Cổ
11/03/2019

Nhà Cổ

  Công Suất Phục Vụ TÊN SẢNH
Sảnh Queen
11/03/2019

Sảnh Queen

  Công Suất Phục Vụ TÊN SẢNH
Sảnh King
14/03/2019

Sảnh King

  Công Suất Phục Vụ TÊN SẢNH
Sảnh Ocean 1
29/06/2019

Sảnh Ocean 1

  Công Suất Phục Vụ TÊN SẢNH
Phòng Karaoke
29/06/2019

Phòng Karaoke

  Công Suất Phục Vụ TÊN SẢNH

Facebook